Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: WADA

WADA LOGOΗ WADA υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά του Ντόπινγκ του 2021, τα Διεθνή Πρότυπα και ο Νόμος για τα δικαιώματα κατά των ντόπινγκ των αθλητών είναι τώρα σε ισχύ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι, από σήμερα, τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ του 2021 τα ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα (Πρότυπα) και ο νόμος για τα δικαιώματα κατά των ντόπινγκ των αθλητών (νόμος) τέθηκε σε ισχύ. Τα έγγραφα, τα οποία υποβλήθηκαν σε διετή διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εγκρίθηκαν στις 7 Νοεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Οργανισμού για το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Ετικέτες

WADA LOGOΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει τις τελικές εκδόσεις του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ 2021 και των Διεθνών Προτύπων, που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτές οι τελικές εκδόσεις περιλαμβάνουν περιορισμένες αλλαγές από εκείνες που δημοσίευσε η WADA στις 26 Νοεμβρίου 2019, οι οποίες ήταν οι εκδόσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και την Εκτελεστική Επιτροπή, αντίστοιχα στις 7 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Οργανισμού για το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.