Εκτύπωση

Επικοινωνία

Δασκάλα Τσαμουταλίδη Τίνα

Βασ. Φρειδερίκης & Κανδρή
Παιανία
Αθήνα
19002
6936622958
6936622959
shaolinpaianias@gmail.com
www.shaolin-paianias.gr

Πληροφορίες

Περιγραφή

Δάσκαλος Σπυρόπουλος Χρήστος

Ο Δάσκαλος Σπυρόπουλος Χρήστος γεννήθηκε στον Πύργο το 1970 και είναι Δάσκαλος 34ης γενεάς, άμεσης διαδοχής από το ναό Σαολίν, με το γενεαλογικό όνομα Σι Γιαν Τζουέ [Κιν.: shìyánjué 释延觉].


Δασκάλα Τσαμουταλίδη Τίνα

Η Δασκάλα Τσαμουταλίδη Τίνα, επίσης 34ης γενεάς με το γενεαολιγικό όνομα Σι Γιαν Νι [Κιν.: shìyání 释延尼] γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία, Πα Τουάν Τζιν [κιν.: bāduànjǐn 八段锦], Τσι Γκον [κιν.: Qìgōng 气功] και Τσαν Τσι Τζιαν [κιν.: chǎnqìjiàn 产气健], Ένοπλων και Άοπλων φορμών του Σαολίν Κουνγκ Φου.
Α.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣΑ.Σ. ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ