Εκτύπωση

Επικοινωνία

Μάνος Ταμιωλάκης

Αλεξανδρείας 49
Ηράκλειο
Κρήτης
71306

6944322432
kallirroon@gmail.com
shaolinkungfu.gr
youtube.com/watch?v=k5MoT_9NnXs

Πληροφορίες

Περιγραφή

Ο βασικός σκοπός μας στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Σωματείο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ είναι η βελτίωση των μελών μας σε όλα τα επίπεδα, η βελτίωση της υγείας τους, της συναισθηματικής τους κατάστασης, του αυτοελέγχου, της αυτογνωσίας, του σεβασμού στον εαυτό και στους άλλους, της ικανότητας να αντεπεξέρχονται στη ζωή.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από την εξάσκηση στις παραδοσιακές κινέζικες πολεμικές τέχνες, όπως το Κουνγκ Φου, το Τάι Τσι, αλλά και σε πιο σύγχρονες όπως το Σάντα. Αυτά συμπληρώνονται με διδασκαλία και εξάσκηση σε πιο ενεργειακές και διαλογιστικές πρακτικές, όπως το Τσι Κουνγκ και ο διαλογισμός, αλλά και με εναλλακτικές θεραπείες, όπως το Σιάτσου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=65PJafYhKNo&t=2s
ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSUΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ - KUNG FU, TAI CHI, SANDA, QIGONG, SHIATSU