Εκτύπωση

Επικοινωνία

ΠΑΤΣΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Μπούτου 2
Ναύπλιο
Αργολίδος
21100

6988969055
kuroobinafplio@gmail.com
https://www.facebook.com/karatenafplio
kuro_obi_shotokan_nafplio

Πληροφορίες

Περιγραφή

Ο Αθλητικός σύλλογος Ακαδημία Σότοκαν Καράτε Ναυπλίου που εδρεύει στην πόλη του Ναυπλίου προωθεί μέσα από την διδασκαλία του προπονητή του συλλόγου Πατσωνάκη Άγγελου κάτοχου 3 ου dan, την τέχνη του Shotokan Karate. Ο σύλλογος είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε καθώς και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Shotokan Κarate(S.K.I.F.). Σκοπός του σωματείου είναι η μετάδοση της τέχνης σε παραδοσιακό και αγωνιστικό επίπεδο καλλιεργώντας παράλληλα όλα τα οφέλη και τις αξίες που πρεσβεύει το Καράτε.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ